kiêm

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [kjem˦]
  1. 겸유하다, 겸임하다, 겸하다.
  • Lúc ấy, Giô-sép làm tể tướng Ai-cập, kiêm việc bán lúa cho dân chúng. Các anh Giô-sép đến quỳ gối, sấp mình xuống đất trước mặt ông. 그때에 요셉이 나라의 총리로서 그 땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니, 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하매. (따옴창세기 42장 6절)