phân biệt

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [føn˦.bjetˀ˧˨](표준), [føn˦.ɓjetˀ˧˨](북부)
IPA [føŋ˦.ɓjetˀ˧˨˧](남부)
  1. 분별하다, 분변하다, 구별하다.
  • vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. 주님의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 사람은 자기가 받을 심판을 스스로 불러들이는 것입니다. (따옴고린도전서 11장 29절)