phù hợp

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [fu˧˨.hɤpˀ˧˨](표준, 북부), [fu˧˨.ɦɤpˀ˧˨˧](남부)
  1. 부합하다, 합하다.
  • Điều này phù hợp với lời các tiên tri của Chúa. 선지자들의 말씀이 이와 합하도다 기록된바. (따옴사도행전 15장 15절)