phục vụ

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]

  1. 복무하다, 시중들다, 서비스하다.
  • Rồi quỷ vương bỏ đi và các thiên sứ đến phục vụ Ngài. 그러자 마귀는 떠나가고 천사들이 와서 주께 시중들었다. (따옴마태복음 4장 11절)
  • 파생어: nhân viên phục vụ (服務 人員) 음식점 종업원, 웨이터