tập trung

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [tøpˀ˧˨.ʈuŋ˦](표준), [tøpˀ˧˨.cuŋ˦](북부)
IPA [tøpˀ˧˨˧.ʈuŋ˦](남부)
  1. 집중하다, 모이다.
  • tập trung binh lực, hoả lực 병력화력집중하다
  • Tất cả các vua này tập trung lực lượng tại thung lũng Si-đim, tức biển Muối. 이 왕들은 군대를 싯딤 골짜기로 모았습니다. 싯딤 골짜기는 지금의 사해입니다. (따옴창세기 14장 3절)