thành

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
베트남어(Tiếng Việt)

명사

thành

쯔놈: 

쯔놈: 

동사

thành

쯔놈: 

góp gió thành bão 바람 모여 폭풍 된다. (티끌 모아 태산)
파생어 hình thành(形成)