thanh toán

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [tʰaɲ˦.tɔan˦˥]
  1. (회계) 청산하다, 규칙에 따라하다, 처리하다, 조절하다, 치루다, 지불하다.
  • Phải thanh toán tiền công cho người ấy mỗi ngày, trước khi mặt trời lặn, vì người ấy vốn nghèo khó chỉ còn biết trông chờ vào đó. Nếu không, người ấy sẽ kêu van Đức Giê-hô-va về anh em và anh em phải mắc tội. 그 품삯을 당일에 주고 해진 후까지 끌지 말라 이는 그가 빈궁하므로 마음에 품삯을 사모함이라 두렵건대 그가 너를 여호와께 호소하면 죄가 네게로 돌아갈까 하노라. (따옴신명기 24장 15절)