hỏi

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [hɔj]
  1. 묻다, 질문하다.
  • Ông Kim hỏi ? 김선생님은 무엇을 묻는 거지요?
  • Em xin hỏi anh. 물어 보겠습니다.
  • Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu A-đam và hỏi: “Con ở đâu?” 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 네가 어디 있느냐? (따옴창세기 3장 9절)
  1. 구하다.
  • Nếu có ai hỏi gì, các con hãy nói: Chúa cần chúng. Người ấy sẽ để các con dẫn đi ngay. 만일 누가 무슨 말을 하거든 주가 쓰시겠다 하라 그리하면 즉시 보내리라 하시니. (따옴마태복음 21장 3절)