hữu

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

IPA [hiʔiw˧˥](하노이), [hɨw˨˩˦](호찌민)

명사[편집]

  1. (다른 단어와 같이 쓰여) , 오른쪽.
  • bởi lời chơn thật, bởi quyền phép Ðức Chúa Trời, cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; 진리의 말씀과 하나님의 능력 안에 있어 의의 병기로 좌우하고. (따옴고린도후서 6장 7절)
  1. (다른 단어와 같이 쓰여) 친구.
  • 어원:
    Tôi xin thưa với anh, Và các bạn hữu của anh nữa. 내가 너와 네 친구들에게 대답해 주겠다. (따옴욥기 35장 4절)

관련 어휘[편집]

동사[편집]

  1. 있다, 존재하다.
  • Đức Chúa Trời phán: “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU.” Ngài lại phán: “Hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên rằng: ‘ĐẤNG TỰ HỮU đã sai tôi đến với anh em.’” 하나님이 모세에게 이르시되 나는 스스로 있는 자이니라 또 이르시되 너는 이스라엘 자손에게 이같이 이르기를 스스로 있는 자가 나를 너희에게 보내셨다 하라. (따옴출애굽기 3장 14절)

형용사[편집]

  1. (다른 단어와 같이 형용사로 있다 의미 추가)
  • Trước kia đối với anh, nó thật là vô dụng nhưng bây giờ đã trở nên hữu dụng cho anh lẫn cho tôi: 그가 전에는 네게 무용하였으나 이제는 나와 네게 유용하므로

관련 어휘[편집]