phân chia

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 이동 검색으로 이동

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [føn˦.ciɐ˦](표준, 북부), [føŋ˦.ciɐ˦](남부)
  1. 나누다, 나눠주다, 분할하다, 절단하다, 분배하다, 분산하다.
  • Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân chia của mình có, 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게 하라. (따옴디모데전서 6장 18절)