quan trọng

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색

베트남어[편집]

형용사[편집]

IPA [kwan˦.ʈɔŋˀ˧˨] (표준), [kwan˦.cɔŋˀ˧˨] (북부)
IPA [gwaŋ˦.ʈɔŋˀ˧˨˧] (남부)
  • Vai trò quan trọng 중요한 역할.
  • Nhân vật quan trọng 중요한 인물.
  • Việc quan trọng 중대한 일.
  • biến cố quan trọng 큰 사고.
  • 베트남 한자: