xử lý

위키낱말사전, 말과 글의 누리

베트남어[편집]

동사[편집]


IPA [sɨ li]
  1. 처리하다.
  • Họ bắt giam anh ta vì không biết phải xử lý như thế nào. 어떻게 처리해야 좋을지 몰라 그를 그냥 가두어 둘 수 밖에 없었다. (따옴민수기 15장 34절)
  1. 처치하다, 처벌하다, 죽이다.
  • Hoàng hậu Vả-thi bất tuân lệnh vua A-suê-ru truyền qua các thái giám, vậy chiếu theo luật pháp, ta phải xử lý thế nào? 내시들을 시켜서 전달한 나 아하수에로의 왕명을 와스디 왕후가 따르지 않았으니, 이를 법대로 하면, 어떻게 처리해야 하오? (따옴에스더 1장 15절)