xuất hiện

위키낱말사전, 말과 글의 누리
둘러보기로 가기 검색하러 가기

베트남어[편집]

동사[편집]

IPA [swɜt hḭɜn]
  1. 출현하다.
  • Bấy giờ, Đức Chúa Trời phán: Phải có ánh sáng! Ánh sáng liền xuất hiện. 그때 하나님이 “빛이 있으라” 하고 말씀하시자 빛이 나타났다. (따옴창세기 1장 3절)