cho

위키낱말사전, 말과 글의 누리
이동: 둘러보기, 검색
베트남어(Tiếng Việt)

동사

cho

IPA [cɔ˦] 
Cho tiền 돈을 주다.
Cho tôi một ly nước cam. 오렌지 쥬스 한 잔 주세요.
관용구 làm ơn cho : ~ 해주십시오
Xin lỗi , Anh làm ơn cho tôi hỏi thăm. 실례합니다. 제가 뭐 좀 물어보려고 하는데요.

전치사

cho

  • 1. ~에게
Anh đang làm việc cho công ty Mỹ. 난 미국회사에서 일하고 있어.
viết thư cho bạn 친구에게 편지를 쓰다.
우니쉬(unish)

명사

cho

IPA [cɔ˦]